สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ.

ข้อดีที่ 2: รับสิทธิประโยชน์ในรพ. ในเครือ BDMS ดังนี้ รพ.กรุงเทพ, รพ.สมิติเวช, รพ.บีเอ็นเอช, รพ.เปาโล และรพ.พญาไท (ฟรี! บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 ครั้ง/ปี)

ข้อดีที่ 3: ส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน, ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ, ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และส่วนลด 10% วัคซีน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Card Gold

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ.

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี คำนวณจาก วันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ** อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วีซ่า
 • ใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน),
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน