สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point

ข้อดีที่ 2: รับเครดิตเงินคืน 0.25% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (ไม่จำกัดจำนวนเงินคืน) / รับคะแนนสะสม 2 ต่อ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตร Pink และ Pink Gold

ข้อดีที่ 3: บริการห้องรับรองพิเศษ TG Lounge 9 จุด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ข้อดีที่ 4: รับความคุ้มครองทั้งคุณและครอบครัวกับประกันอุบัติเหตุการเดินทางเมื่อใช้บัตรชำระค่าโดยสารวงเงินชดเชย 20 ล้านบาท (เฉพาะผู้ถือบัตร Pink Gold) / รับความคุ้มครองประกันแพ้วัคซีนโควิด19 วงเงินสูงสุด 700,000 บาท (เฉพาะผู้ถือบัตร Pink)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Signature / Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point.

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • รับเครดิตเงินคืน 0.25% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี: 10,000 บาท (สำหรับบัตร Pink Gold) / 1,050 บาท (สำหรับบัตร Pink)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 10,000 บาท (สำหรับบัตร Pink Gold) / 1,050 บาท (สำหรับบัตร Pink)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตร่วมเมืองไทยสไมล์-กสิกรไทย

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน