สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards ได้รวดเร็ว ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน ทุกๆ 1 ดอลล่าห์ = 30 คะแนน ทุกๆ 1 ยูโร = 40 คะแนน (คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)

ข้อดีที่ 2: เป็นบัตรเครดิต3 สกุลเงินในบัตรเดียว สามารถเลือกชำระยอดได้ทั้งสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลล่าห์ และสกุลเงินยูโร ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว

ข้อดีที่ 3: สิทธิประโยชน์เพื่อนักธุรกิจที่เดินทางไปต่างประเทศจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วโลก เช่น โรงแรมชั้นนำ, บริการรถเช่า, ห้างสรพพสินค้า, ร้านอาหาร,บริการทางด้านสุขภาพ, สนามกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย

ข้อดีที่ 4: ทำธุรกรรมรายการต่างประเทศด้วยสกุลเงินบาทไทยได้อย่างสะดวกผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไอซีบีซี อินเติอร์เน็ตแบงค์กิ้ง บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Gold

คะแนนสะสม: รับคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards ได้รวดเร็ว ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน ทุกๆ 1 ดอลล่าห์ = 30 คะแนน ทุกๆ 1 ยูโร = 40 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

Shopping

  • ทุกๆการใช้จ่าย 1 บาท = 1 คะแนน

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • ทุกๆการใช้จ่าย 1 ดอลลาร์ = 30 คะแนน / ทุกๆการใช้จ่าย 1 ยูโร = 40 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 500 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 1-3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง (กรณีบัตรหาย)

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

อายุ: อายุ 20-65 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล ทอง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)