สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards ได้รวดเร็ว ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน ทุกๆ 1 ดอลล่าห์ = 30 คะแนน ทุกๆ 1 ยูโร = 40 คะแนน (คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)

ข้อดีที่ 2: เป็นบัตรเครดิต3 สกุลเงินในบัตรเดียว สามารถเลือกชำระยอดได้ทั้งสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลล่าห์ และสกุลเงินยูโร ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว

ข้อดีที่ 3: สิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วโลก เช่น โรงแรมชั้นนำ, บริการรถเช่า, ห้างสรพพสินค้า, ร้านอาหาร,บริการทางด้านสุขภาพ, สนามกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน ทุกๆ 1 ดอลล่าห์ = 30 คะแนน ทุกๆ 1 ยูโร = 40 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1.500 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 1-3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง (กรณีบัตรหาย)

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20-65 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 50,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต โกลบอล ทราเวล แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)