สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

ข้อดีที่ 1: ให้บริการหลายรูปแบบ เช่น เพื่อการใช้จ่าย การโอนเงิน การฝาก และการถอนเงินสด ใช้บัตรได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: เป็นบัตรเครดิต2 สกุลเงินในบัตรเดียว สามารถทำธุกรรมได้ทั้งสกุลเงินบาท และสกุลเงินหยวน สำหรับรายการที่เกิดขึ้นในประเทศจีน จะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวน เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อดีที่ 3: รับสิทธิประโยชน์มากมายจากร้านค้าและบริการต่างๆ ทัวโลก ตามสิทธิของบัตร

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

ประเภทบัตร: UnionPay

ระดับของบัตร: Gold

คะแนนสะสม: ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน ทุกๆ 1 หยวน = 5 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 500 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 1-3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง (กรณีบัตรหาย)

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยน เพย์ ทอง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)