สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

ข้อดีที่ 1: วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 - 2,000,000 บาท

ข้อดีที่ 2: ผ่อนแบบลดต้นลดดอกสูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนเองได้ และชำระคืนยอดเงินเท่าๆกันทุกเดือน

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

ดอกเบี้ย: 10%-25%

วงเงินขั้นต่ำ: 5,000 บาท

วงเงินสูงสุด: 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: ไม่เกิน 60 งวด (เดือน) หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์ (เลือกระยะเวลาผ่อนเองได้ และชำระคืนยอดเงินเท่าๆกันทุกเดือน)

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

อายุ: 20 – 65 ปี (มีสัญชาติไทยเท่านั้น)

รายได้ขั้นต่ำ: 10,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SCB สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)
  • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน) หรือหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน) หรือหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
  • (กรณีจดทะเบียน) สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์
  • (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้าง เอกสารการเสียภาษีป้าย ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)