สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

ข้อดีที่ 1: แลกไมล์สะสมได้เร็ว ดังนี้ 17 บาท = 1 ROP Mile, 15 บาท = 1 Air Asia Big Point, 20 บาท = 1 Flyer Bonus Point.

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมเพิ่ม 2 เท่า ทุกๆ 20 บาท = 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards แลกเป็นตั๋วเครื่องบิน, แพ็คเกจทัวร์, ห้องพักโรงแรม หรือ รถเช่า

ข้อดีที่ 3: คะแนนสะสม SCB Reward ใช้แลกเป็นตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้องพักโรงแรม รถเช่า และของรางวัลอื่นๆได้

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: World

คะแนนสะสม: ทุกๆ 20 บาท = 2 คะแนน,17 บาท = 1 ไมล์สะสม คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • แลกไมล์สะสม ดังนี้ 17 บาท = 1 ROP Mile 15 บาท = 1 AirAsia Big Point 20 บาท = 1 FlyerBonus Point

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

ค่าธรรมเนียมรายปี: 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 3,000 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก)

รายได้ขั้นต่ำ: อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี มาย ทราเวล

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)