สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อดี 1: ฝาก ถอน โอนที่ได้ทุกที่ผ่านแอพโมบายแบงค์กิ้ง

ข้อดี 2: รับความคุ้มครองเงินฝากตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อดี 3: บัญชีเงินฝากรับอัตราดอกเบี้ยคามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.05%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารออนไลน์:

  • ใช้บริการได้

Mobile Banking:

  • ใช้บริการได้

Internet Banking:

  • ใช้บริการได้

สมุดบัญชี:

  • ใช้บริการได้

บัตรเดบิต:

  • ใช้บริการได้

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: คิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ(ตัวจริง) ,

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ

(เจ้าของธุรกิจ)