สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน / สะสมคะแนน 2 เท่า เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการด้วยสกุลเงินบาท,สะสมคะแนนเพิ่ม 3 เท่า เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการด้วยสกุลเงินต่างประเทศ / พร้อมรับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายเฉพาะบัตร

ข้อดีที่ 2: บริการฟิตเนสและสำรองที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำที่ร่วมรายการและเมื่อใช้จ่ายตามยอดที่กำหนด / บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 9 Lounge และห้องรับรอง Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง 4 Lounge

ข้อดีที่ 3: ส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับค่าห้องพัก ณ โรงแรมในประเทศ / ส่วนลด 20% สำหรับบริการรถเช่า / ส่วนลดสูงสุด 35% ณ ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอน

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: World

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท ทุกๆ 25 บาท = 3 คะแนน เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

Shopping

  • รับคะแนน 2 เท่าเมื่อซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินบาท และรับคะแนน 3 เท่าเมื่อซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • ส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับค่าห้องพัก ณ โรงแรมในประเทศ / ส่วนลด 20% สำหรับบริการรถเช่า / ส่วนลดสูงสุด 35% ณ ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ
  • บริการเลขาส่วนตัวเมื่อเดินทาง 24 ชั่วโมง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน / รับความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเมื่อเดินทางทั้งในและต่างประเทศ วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

รายได้ขั้นต่ำ: 70,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี บิยอนด์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)