สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

ข้อดี 1: ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปีตั้งแต่บาทแรก

ข้อดี 2: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

ข้อดี 3: ไม่ต้องพกสมุดบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.5% ยอดเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 1.5% ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาท (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: -

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่กำหนดจำนวนเงิน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

ธนาคารออนไลน์:

  • มีบริการ

Mobile Banking:

  • มีบริการ

Internet Banking:

  • มีบริการ

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

  • มีบริการ

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: 50 บาท (หากปิดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี)

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

อายุ: 15 ปีขึ้นไป (บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องสมัคร SCB Easy App หรือ SCB Easy Net และมี Email address)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ SCB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)