สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดที่ลูกค้าเลือกเอง

ข้อดีที่ 2: ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ โดยไม่กำหนดยอดใช้จ่าย (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อดีที่ 3: รับคะแนนเพิ่ม 5 เท่า (25 บาท = 5 คะแนน) เมื่อใช้ในหมวดที่ลูกค้าเลือกในเดือนเกิด (เฉพาะยอดใช้จ่ายในเดือนเกิดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/บัตร/ปี)

ข้อดีที่ 4: รับประกันภัยคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: General

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัพ ทู มี

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)