สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

ข้อดีที่ 1: ยอดจัดสินเชื่อขั้นต่ำ 3,000 บาท แม้จำนวนน้อยแต่ยังขอได้

ข้อดีที่ 2: ไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหน ต้องการเงินเมื่อไหร่ สามารถเบิกเงินสดได้ตามความต้องการ

ข้อดีที่ 3: ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 3 % ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

ดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% (ต่อปี)

วงเงินขั้นต่ำ: 3,000 บาท

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 48 เดือน

ผ่อนเดือนละ: ขั้นต่ำ 3 % ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล AEON สินเชื่อยัวร์แคช

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)