สิทธิประโยชน์หลักของบัตร K-Web Shopping

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร K-Web Shopping

ข้อดีที่ 1: ทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ต้องใช้บัตร

ข้อดีที่ 2: สมัครได้แม้มีเพียงแค่บัญชีออมทรัพ สมัครง่ายผ่านตู้ ATM และ K-Cyber

ข้อดีที่ 3: สามารถเริ่มใช้บริการจากบัตรเดบิตได้ภายใน24ชม. ไม่ต้องเสียเวลารออนุมัตินาน

ข้อดีที่ 4: แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของการใช้งานผ่านsms K-mAlert

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตร K-Web Shopping

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตร K-Web Shopping

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตร K-Web Shopping

คะแนนสะสมของบัตร K-Web Shopping

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตร K-Web Shopping

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตร K-Web Shopping

ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร K-Web Shopping

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร K-Web Shopping

อายุ: 15 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตร K-Web Shopping

เอกสารการสมัครบัตร K-Web Shopping

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน,บัญชีออมทรัพย์

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)