สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: 25 บาท = 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)

ข้อดีที่ 2: เปลี่ยนยอดชำระการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน

ข้อดีที่ 3: ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท = 1 คะแนน KTC FOREVER

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

Shopping

 • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน. เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน.

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: บัตรเสริมใบที่ 1,2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป 500 บาท/บัตร/ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 20% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 20% ต่อปี (15%+5% ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน คำนวณจาก วันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% (จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป(สำหรับบัตรหลัก), อายุ 15-80 ปี (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี ทราเวล วีซ่า แพลทินั่ม

คนไทย:

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

สำหรับชาวต่างชาติ:

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี