สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อดีที่ 2: รับเงินคืนสูงสุด 0.8%

ข้อดีที่ 3: ประกันการเดินทาง 8 ล้านบาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: แพลทินั่ม

ระดับของบัตร: วีซ่า

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

Shopping

 • รับฟรี tote bag เมื่อบันทึกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท เป็นบัตรใบแรกในการชำระเงิน และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อ 1 คำสั่งซื้อที่ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com
 • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน.

ร้านอาหาร

 • ส่วนลด LINE MAN มูลค่า 40 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น)

ซูเปอร์มาเก็ต

 • ส่วนลด 100 บาท และฟรีค่าจัดส่ง เมื่อช้อปครั้งแรกตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปผ่านแอปพลิเคชัน HappyFresh
 • รับคะแนน KTC 100 คะแนน เมื่อลงทะเบียนและทำการแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเงินคืนกลับเข้าบัญชีสูงสุด 0.8% ทุกครั้งที่ใช้จ่าย

เที่ยว

 • รับส่วนลดสูงสุด 35% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่ AVIS
 • รับส่วนลด 10% พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายที่ Hertz
 • รับส่วนลด 8% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่ Hotels.com
 • รับสิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลกกว่า 900 แห่ง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: บัตรเสริมใบที่ 1,2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป 500 บาท/บัตร/ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% (คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ไม่ต่ำกว่า 500 บาท/ครั้ง (เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (สำหรับคนไทย) และ 50,000 บาทขึ้นไป/เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี แคช แบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป