สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: รับสะสมได้เร็วกว่าอย่างไม่จำกัด (15 บาท = 1 Mile)* รับโบนัสไมล์สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยครบทุก 4 เที่ยวบิน*ตามเส้นทางที่กำหนด

ข้อดีที่ 2: ซื้อตั๋วสายการบินไทย Business Class ลด 50%*

ข้อดีที่ 3: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท* ต่อปี จากการใช้จ่ายทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: Mastercard (World)

คะแนนสะสม: 20 บาท =1 คะเเนน ((ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศทุกๆ 15 บาท =1 คะแนน)

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืน 3% จากร้านอาหารทั่วโลก สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป*
 • รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Duty Free บนเครื่องบิน (In flight Duty Free) สายการบินไทย สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ*
 • รับเครดิตเงินคืน 3% จากโรงแรมทั่วโลก สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป*
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยและไทยสมายล์ สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยกเว้นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ Agent)*
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ*

เที่ยว

 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 31,000,000 บาท*
 • บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง*
 • สิทธิ์ใช้ห้องพักรับรองพิเศษรอยัล ซิลค์ เลาจน์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ*
 • ส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสูงสุด 50% (เครดิตเงินคืน) สำหรับการซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยและไทยสมายล์*
 • รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่า* ทุกการใช้จ่าย 15 บาทแลกรับ 1 คะแนนไมล์สะสมเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ / ทุกการใช้จ่าย 20 บาทแลกรับ 1 คะแนนไมล์สะสมเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท / รับโบนัสไมล์สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยครบทุก 4 เที่ยวบิน*ตามเส้นทางที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีแบบมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท /บัตร / ปี) ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนน 35,000 แทนค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีแบบมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท /บัตร / ปี) ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนน 17,500 แทนค่าธรรมเนียมรายปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 70,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ) อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)