คำว่าหนี้ เกือบทุกคนคุ้นเคยดี เพราะเราคนเราส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต และหนี้จากสถาบันการเงิน เมื่อเป็นหนี้แล้วเรามีความรับผิดชอบต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อถึงเวลาแต่ปัญหามันมีอยู่ว่า ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น ไม่มีเงินใช้หนี้จะทำอย่างไรดี คลินิกแก้หนี้ ช่วยได้

หนี้ของคนส่วนใหญ่มักจะเกิด บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด เพราะพฤติกรรมการจ่ายขั้นต่ำเป็นประจำทุกเดือน และการกดเงินสดมาใช้ สร้างหนี้ใหม่เอามาโปะหนี้เก่าไปเรื่อยๆ จนหนี้เริ่มพอกหางหมูและในที่สุดก็ไม่มีปัญญาจ่ายกลายเป็นหนี้เสีย

คนที่เป็นหนี้ก็เหมือนคนป่วยที่ต้องการการรักษา คลินิกแก้หนี้ ช่วยได้ แต่คลินิกแก้หนี้ คืออะไร ? มีความน่าสนใจตรงไหน และเชื่อถือได้หรือไม่ ? คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นอย่างไร ใช้เอกสารอะไบ้าง ? เพื่อนๆลองอ่านและศึกษาดูนะคะเผื่อจะช่วยรักษาอาการเป็นหนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้หายได้ !

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลกระทบจากหนี้ ที่นี่

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1661512590-pexels-andrea-piacquadio-3807738.jpg

คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาแทนเจ้าหนี้ ซึ่งก็คือ บสส.หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ภายใต้กำกับของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก SAM เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย โดยมีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการแก้ไขหนี้ที่มีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้มายาวนาน

มีการทำงานภายใต้เกณฑ์และกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย สำหรับคนที่มีบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล มีเจ้าหนี้หลายรายต้องการปลดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ คลินิกแก้หนี้ก็จะช่วยชำระหนี้แทนคุณได้ !

คลินิกแก้หนี้น่าสนใจตรงไหน เชื่อถือได้หรือไม่

ความน่าสนใจของคลินิกแก้หนี้อยู่ตรงที่การ รวมเจ้าหนี้ ทุกเจ้าให้เหลือหนี้เพียงเจ้าเดียว ทำสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียว  ผ่อนเฉพาะเงินต้นได้ตามตารางชำระหนี้ สามารถผ่อนได้นานถึง 10 ปีในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4-7% ต่อปีถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดที่สูงถึง 18-28%  และยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษา ให้ความรู้เพื่อช่วยสร้างวินัยทางการเงิน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้ดีขึ้นเพื่อสามารถบริหารจัดการหนี้สินของตัวเองได้อย่างมีดีโดยไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบ

ส่วนจะเชื่อถือได้มั้ย ?ถ้าเราติดตามข่าวการดำเนินงานของทางสถาบันการเงินและสมาชิกบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เริ่มโครงการคลินิกแก้หนี้ตั้งแต่ปี 2560 -2562  จะเห็นได้ว่า คลินิกนี้สามารถช่วยประชาชน แก้หนี้บัตรเครดิตไปแล้ว 3,000 กว่าราย ครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดกว่า 13,000 ใบ มูลค่าการเป็นหนี้ต่อคนอยู่ที่ 200,000 กว่าบาท และในจำนวนนี้มีคนปลดนี้ไปแล้วเกือบ 100 ราย

สำหรับโครงการนี้ยังได้เดินหน้าต่อระยะที่ 3 แล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เน้นถึงความพิเศษของโครงการนี้อีก โดยให้ SAM ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ช่วยเจรจาประสานงานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โครงการนี้ช่วย รวมหนี้ให้เบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องทวงหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย และลูกหนี้เองยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและปรับโครงสร้างหนี้ด้วย ลูกหนี้ได้รับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่อนปรนเป็นพิเศษสามารถผ่อนเฉพาะเงินต้นได้นานถึง  10  ปี ทำให้มีเวลาในการผ่อนชำระนานเพียงพอ ยอดที่ต้องผ่อนต่อเดือนไม่จำเป็นต้องสูง ถ้าคุณมีหนี้ไม่เกิน 1 แสนบาทยอดผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ 600 – 1,200 บาทเท่านั้น เมื่อผ่อนชำระเสร็จตามสัญญามีการยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมดด้วย ตอนนี้โครงการคลินิกแก้หนี้ มีสถาบันการเงิน non-bank และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นสมาชิกรวม 35 แห่ง ทำให้โครงการนี้กลายเป็น เครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนแก้หนี้บัตรเครดิต ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไปแล้ว.

คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1661512605-pexels-mikhail-nilov-6964338.jpg

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกนี้ไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณเป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้ และอายุไม่เกิน 65 ปี มีหนี้เสียจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ  เป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีหนี้รวมกันแล้วไม่เกิน 2 ล้านบาท

ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ ก็มี

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
  • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง  3-6 เดือน  statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • บัตรเงินบำนาญ และใบแนบหนังสือสั่งจ่าย  (กรณีเป็นข้าราชการ)
  • หลักฐานต่างๆที่แสดงรายได้อื่นๆด้วยอย่างเช่น สัญญาให้เช่า หรือสัญญาว่าจ้าง ใบแจ้งหนี้และเอกสารแสดงความเป็นหนี้ของคุณเองค่ะ.

พอหนี้มันเกิดเราต้องรับผิดชอบ นี่คือความจริง ในบทความนี้ดิฉันได้นำข้อมูลดีๆและน่าสนใจของ คลินิกแก้หนี้ มาฝากพอเพื่อนๆได้อ่านข้อมูลของโครงการคลินิกแก้หนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ ? พอจะเป็นช่องทางในการรักษาหนี้สินของเพื่อนๆกันได้บ้างมั้ยคะ ?

ดิฉันว่าโครงการดีๆแบบนี้น่าสนใจดีนะคะ  ดอกเบี้ยก็ถูก ผ่อนได้นานถึง 10 ปีแหน่ะ ผ่อนเงินต้นจนครบสัญญามีการยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมดด้วย แถมยังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาในการวางแผนการเงินให้อีก คลินิกแก้หนี้ในระยะที่ 3 ให้โอกาสกับลูกหนี้ต่างจังหวัดด้วย เปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และมีการร่วมมือกับศาลและกรมบังคับคดีเพื่อหาข้อสรุปในการกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วย ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังหนักใจเรื่องหนี้บัตรเครดิตรีบตัดสินใจเข้าโครงการได้แล้วนะคะ เมื่อตัดสินใจได้แล้วสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการนี้ได้ที่ www.คลินิกแก้หนี้.com , www.debtclicbysam.com  แอดไลน์ @ debtclinicbysam  Facebook คลินิกแก้หนี้.