ในปัจจุบันที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วทุกที่ทั่วโลกอยู่นี้ ได้สร้างความเสียหายต่อผู้คนทั่วโลกจำนวนมากรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วย ผลกระทบที่ได้รับนั้นส่งผลกับเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางกาย และจิตใจของผู้คนอีกด้วย เพราะว่าบางคนได้รับเชื้อ บางคนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัว บางคนจำต้องสูญเสียคนที่รัก บางคนถูกหยุดพักงาน หรือบางคนอาจถึงกับต้องตกงาน ซึ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการเกิดวิกฤติของโรคระบาดในครั้งนี้ทั้งสิ้นค่ะ

นอกจากในส่วนของภาครัฐบาลที่ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับกระทบ ก็ยังมีในส่วนของสถาบันการเงินต่างๆอีกที่ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละประเภท ในวันนี้ท่านใดที่กำลังผ่อนรถกันอยู่ ก็อย่าได้พลาดข้อมูลที่เราได้นำฝากกันในวันนี้เชียวค่ะ เพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการของบรรดาธนาคารต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ ประเภทสินเชื่อรถในช่วงโควิด-19 นี้ค่ะ กับ แก้ปัญหาหนี้ผ่อนรถ เมื่อต้องหยุดงานจากวิกฤติโรคโควิด จะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีคำนวณค่างวดรถ ที่นี่

แนะนำวิธีแก้ปัญหาหนี้ผ่อนรถ

แนะนำวิธีแก้ปัญหาหนี้ผ่อนรถ

ธนาคารต่าง ๆ มีมาตรการออกมาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในภาวะวิกฤต จะมีรายละเอียดอะไรในแต่ละสถาบันการเงินบ้าง ไปดูกัน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ของธนาคารทุกๆประเภทมาเพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ 3 ด้านได้แก่  การพักชำระเงินต้น แต่จ่ายดอกเบี้ย , การพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย , ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในด้านสินเชื่อรถ หรือ KLeasing นั้นทางธนาคารฯได้มีมาตรการช่วยเหลือคือการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีเลยล่ะค่ะ ซึ่งท่านใดที่เป็นลูกค้ากับทางธนาคารฯ ก็สามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาของธนาคารฯได้ โดยผ่านการลงทะเบียนได้ที่ K-Contact Center โทร 02-888-888 และที่ K-Biz Contact โทร 02-888-8822 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ค่ะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ K-Contact Center โทร 02-888-888 และที่ K-Biz Contact โทร 02-888-8822

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ทางด้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ประเภทต่างๆของธนาคารฯในช่วงโควิด 19 นี้ด้วยเช่นกันค่ะ  ในส่วนของลูกค้าประเภทสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ด้วยการพักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์ , ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับค่ะ ซึ่งท่านใดที่เป็นลูกค้าประเภทสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้กันอยู่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรุงศรีออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5  หรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.krungsriauto.com/auto/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ของธนาคารฯทางด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้มีผลทันทีในวันที่ 1 เมษายน 2563 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของประเภทสินเชื่อรถยนต์ที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือที่ให้ลูกค้านั้นสามารถขอเลื่อนการชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือนค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯก็สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ และยื่นเรื่องคำร้องได้ที่ Call Center โทร 02-777-7777 ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนั้นก็มีให้กับลูกค้าในทุกประเภทสินเชื่อของธนาคารด้วย ในส่วนของประเภทสินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถยนต์ธนชาติ DRIVE ก็มีมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาให้กับลูกค้านั่นก็อ ให้ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้สูงสุดได้ไม่เกิน 6 เดือน และยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวดเมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้ โดยที่มีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารฯกำหนด ซึ่งลูกค้าประเภทสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯก็สามารถขอติดต่อยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หลักของธนาคารฯตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1770 ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นั้นก็ได้ออกมาตอบสนองนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วยการออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ให้กับลูกค้าในทุกๆประเภทสินเชื่อเช่นกันค่ะ ในส่วนของประเภทสินเชื่อรถยนต์นั้น ทางธนาคารฯก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้านั่นก็คือ ให้ลูกค้าสามารถพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน โดยลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ยตามอัตราที่สัญญาเช่าซื้อกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อปกติ สามารถยืดเวลาการชำระดอกเบี้ยคงค้างได้ถึงกำหนดเวลาส่งค่างวดสุดท้ายตามสัญญาเช่าซื้อ และให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หากภายหลังมีการปิดบัญชีก่อนกำหนดค่ะ ซึ่งลูกค้าสามารถขอยื่นเรื่องได้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของธนาคารฯ https://www.kiatnakin.co.th/th/home ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center โทร 02-165-5555

โล่งใจกับค่างวดได้ ด้วยการขอรับมาตรการเยียวยา

โล่งใจกับค่างวดได้ ด้วยการขอรับมาตรการเยียวยา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ “แก้ปัญหาหนี้ผ่อนรถ..เมื่อต้องหยุดงานจากวิกฤติโรคโควิด 19” ที่เป็นข้อมูลของธนาคารต่างๆเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าท่ามกลางวิกฤติของโรคโควิด 19 ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าคงจะทำให้คลายความกังวลลงได้บ้าง ในส่วนของธนาคารอื่นๆที่เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมานั้น ทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาได้จากทางเว็บไซต์หลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อจากนี้ทุกท่านก็สามารถโล่งใจกับค่างวดรถแต่ละเดือนได้ เพียงแค่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับมาตรการช่วยเหลือจากทางธนาคารฯที่ใช้บริการอยู่ได้แล้วล่ะค่ะ หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รีไฟแนนซ์รถเพิ่มเติม ที่นี่