ในปัจจุบันมีหลายคนครับที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต หลายคนมีความต้องการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเขาจะหาได้ ซึ่งจะทำให้หลายคนสนใจ เมื่อได้ยินถึงยูนิตลิงค์​หรือประกันชีวิตควบคุมการลงทุน เนื่องจากมีหลายคนพูดถึงว่าเป็นประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าประกันทั่วๆไป แต่จะเป็นแบบนั้นจริงๆไหม ให้เราไปทำความรู้จักกับยูนิตลิงค์กันก่อนครับว่าคืออะไร และให้ความคุ้มครองที่สูงขึ้นจริงๆหรือเปล่าครับ

​ ยูนิต ลิงค์ เปรียบเทียบกับประกันทั่วไป

​ ยูนิต ลิงค์ เปรียบเทียบกับประกันทั่วไป

ก่อนอื่นให้เรามาทำความรู้จักกับยูนิตลิงค์ว่าแตกต่างกับประกันประเภทอื่นยังไงครับ ก่อนอื่นครับเรามาดูว่าประกันแบบปกติเป็นยังไง โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน เบี้ยประกันของเราก็จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ส่วนความคุ้มครอง ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท แล้วส่วนที่ 3 ก็คือเงินออมหรือเงินลงทุน ซึ่งในส่วนนี้บริษัทประกันจะเป็นผู้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา ซึ่งก็จะเป็นทั้งรายได้ของบริษัทและก็ผลประโยชน์ที่การันตีให้กับเราที่เป็นลูกค้าซึ่งมีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยครับ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปตามประกันชีวิตแต่ละแบบด้วยครับ ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เบี้ยประกันจะถูกแบ่งไปที่ส่วนของความคุ้มครองมากกว่าส่วนของเงินออม ทำให้เราจะได้ความคุ้มครองมากกว่าได้เงินคืน ส่วนประกันชีวิตชั่วระยะเวลา เป็นประกันที่เบี้ยประกันทั้งหมดถูกแบ่งจ่ายไปในส่วนของความคุ้มครองและต้นทุนของบริษัท ไม่มีส่วนของเงินออม ดังนั้น เราจะได้แค่ความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้นแต่จะไม่ได้เงินคืน และแบบสุดท้ายคือประกันแบบสะสมทรัพย์ เบี้ยประกันจะถูกนำไปไว้ในส่วนของเงินออม ทำให้ได้ผลตอบแทนจากกรมธรรม์มากกว่าเงินประกันความคุ้มครองครับ

ทีนี้เรามาดูแบบ Unit Linked กันบ้างครับ สำหรับ Unit Linked เบี้ยประกันของเราก็ถูกแบ่งไปใน 3 ส่วนเหมือนกันครับ ก็คือส่วนของความคุ้มครอง ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท และเงินออมหรือการลงทุน แต่แตกต่างกันที่สวนที่ 3 คือเงินออมหรือเงินลงทุน ซึ่งเปลี่ยนจากการให้บริษัทประกันเป็นคนบริหารในส่วนนี้ มาเป็นเราจัดการเองครับ แล้วเราสามารถเลือกลงทุนเองผ่านกองทุนรวมที่บริษัทประกันได้เลือกไว้ให้แล้ว ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทำประกันมากขึ้นครับ แต่เนื่องจาก เราต้องเป็นผู้เลือกลงทุนเองดังนั้นเราจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเองในการสร้างมูลค่าบัญชีหรือผลตอบแทนของธุรกรรมของเราเองครับ ไม่เห็นได้ว่า ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยง แต่ก็ทำให้เรามีอิสระจากความยืดหยุ่นของตัวเลือกนี้ครับ ทำให้เราสามารถเลือกจำนวนเบี้ยประกันที่อยากจ่ายและทุนประกันที่อยากได้ ปรับเพิ่มหรือลดทุนประกันระหว่างที่เราถือกรมธรรม์อยู่ สามารถเลือกพักชำระเบี้ยประกันหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้อีกด้วยครับ เรียกว่าเป็นกรมธรรม์ที่เราควบคุมด้วยตัวเองได้ครับ

​ คุ้มค่าแค่ไหน

​ คุ้มค่าแค่ไหน

การจะทำประกันแบบยูนิตลิงค์ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ายูนิตลิงค์ถูกออกแบบมาเพื่ออะไรครับ เราต้องทำความเข้าใจครับว่า Unit Linked เป็นประกันควบคุมการลงทุน ไม่ใช่เป็นประกันเพื่อการลงทุน ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นประกันที่ ลงทุนแหละแล้วจะให้ผลตอบแทนในอนาคต แต่จริงแล้วยูนิตลิงค์เป็นประกันที่ให้เราสามารถควบคุมกรมธรรม์ของเราได้เพื่อให้ตอบ โจทย์ความต้องการของเราครับ

ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าระบบคิดเงินประกันของบริษัทประกันสำหรับการลงทุนกับ Unit Linked เป็นยังไง อย่างที่อธิบายไปครับ เบี้ยประกันของเราทางบริษัทประกันจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งทางบริษัทจะคิดเงินใน 2 ส่วนแรก ก็คือเงินที่เป็นเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครอง และค่าใช้จ่ายต่างๆก่อน จากนั้นจะเหลือเงินก้อนสุทธิซึ่งจะอยู่ในส่วนที่ 3 ก็คือเงินออมหรือเงินลงทุน ที่จะถูกนำเข้าไปในมูลค่าบัญชีของ Unit Linked ซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถควบคุมในส่วนนี้ได้ครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับการที่เราทำประกันแบบชั่วระยะเวลา หรือการทำประกันชีวิตแบบปีต่อปี ซึ่งเราจะจ่ายเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครองเท่านั้น แล้วก็นำเอาเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในกองทุนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับประกันแทน แต่สิ่งที่อยู่ในลิงค์ให้ก็คือบริการต่างๆในด้านการลงทุนที่จะช่วยคนที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนมาก่อน หรือพูดง่ายๆก็คือ เป็นบริการที่ช่วยเราลงทุนไปพร้อมกับการทำประกันครับ ซึ่งนอกจากจะช่วย เราที่ไม่มีประสบการณ์แล้วยังเป็นการสร้างวินัยให้กับเราด้วยครับ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆจำเป็นมากครับที่เราจะต้องมีวินัยทางการเงิน ดังนั้นการทำประกันแบบยูนิตลิงค์จึงจะช่วยให้เราสามารถวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการวางแผนทางการเงิน รวมไปถึงบริษัทประกันยังมีการให้ความดูแลต่างๆจากพนักงาน ซึ่งก็จะคอยให้คำแนะนำต่างๆกับเราครับช่วยให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนควบคุมกรมธรรม์ของเราในแบบที่จะช่วยให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นครับ

​ Unit Linked​ ควบคุมการลงทุนเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

​ Unit Linked​ ควบคุมการลงทุนเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ยูนิตลิงค์เป็นการซื้อประกันที่เราจะได้ทั้งความคุ้มครอง และยังช่วยให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการที่เราเองเป็นผู้ที่เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันได้เลือกมาให้ ทำให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เรามองว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามความต้องการของเรา โดยเราจะเป็นผู้รับเอาความเสี่ยงจากการลงทุนแทนบริษัทประกัน ดังนั้นถ้าเราคิดจะซื้อประกันประเภท Unit Linked​ เราจะต้องเป็นคนที่ ต้องการความคุ้มครองที่มาพร้อมกับการควบคุมการลงทุนด้วยตัวเอง และพร้อมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองครับ