สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: -

ข้อดีที่ 2: -

ข้อดีที่ 3: -

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: -

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ธนชาติ ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)