สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เค-เวฟ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เค-เวฟ

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน KBank Reward Point เลือกแลกรางวัลได้ตามใจคุณ.

ข้อดีที่ 2: สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้กังวล เมื่อจ่ายเงินด้วยบริการ Visa payWave

ข้อดีที่ 3: บริการเสริมต่างๆ เช่น K-mAlert, K-eMail Statement, KBank Smart Bill Pay และ บริการสำหรับซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต.

ข้อดีที่ 4: สามารถหักส่วนที่เป็นสติ้กเกอร์ออกจากบัตรใหญ่มาติดบนอุปกรณ์ที่่พกติดตัวได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ และพวงกุญแจ เพื่อความสะดวกมากขึ้นในการใช้จ่าย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เค-เวฟ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เค-เวฟ

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: General

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เค-เวฟ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เค-เวฟ

Shopping

 • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • คะแนนสะสมสามารถแลกของกำนัล
 • คะแนนสะสมนำมาเป็นส่วนลดได้ ณ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต เค-เวฟ

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต เค-เวฟ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,050 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,050 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เค-เวฟ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เค-เวฟ

อายุ: อายุ ****20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก)/อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท (สำหรับคนไทย) / 50,000 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เค-เวฟ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เค-เวฟ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วีซ่า
 • ใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองรายได้
 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน),
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน **อายุงานอย่างน้อย 6 เดือน **

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน