สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายในหมวดทั่วไป รับคะแนน x 5 ทุกๆการใช้จ่าย 25บาท/เซลล์สลิป เท่าเมื่อใช้จ่ายในหมวดชีวิตประจำวัน

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลดพิเศษ 10% - 25% ที่ ห้องอาหาร,สปา,จอดรถ ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok

ข้อดีที่ 3: รับประกันภัยคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 และค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (สูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

Shopping

  • ทุก 25 บาท = 5 คะแนน
  • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อช้อปหน้าร้าน หรือ ช้อปออนไลน์ที่บู๊ทส์ครบ 2,000 บาท หรือใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายแลกเครดิตเงินคืน เพิ่ม 10%

ร้านอาหาร

  • ทุก 25 บาท = 5 คะแนน

ซูเปอร์มาเก็ต

  • ทุก 25 บาท = 5 คะแนน

ความบันเทิง

  • ทุก 25 บาท = 5 คะแนน

Cashback

  • ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายแลกเครดิตเงินคืน เพิ่ม 10%

เที่ยว

  • ทุก 25 บาท = 5 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี อัลตรา แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)