สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน รับคะแนนเพิ่ม 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดรถยนต์ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลด 25% ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ รับส่วนลด 20% ในเดือนเกิด ค่าอะไหล่แท้โตโยต้า, เคมีภัณฑ์,งานเช็กระยะ 1 ครั้ง/บัตร

ข้อดีที่ 3: ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าและศูนย์บริการที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

Shopping

  • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • ใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าแบ่งจ่าย 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท

เที่ยว

  • ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก)/อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี โตโยต้า แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)