สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) คะแนนสะสมนำมาแลกบัตรกำนัลเงินสดสำหรับบริการต่างๆของแสนสิริได้

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลดค่าที่พัก 15%,รับส่วนลดค่าห้องอาหารโรงแรม 20% / เดินทางอย่างอุ่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุการเดินทางและการเจ็บป่วยวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท

ข้อดีที่ 3: ประหยัดเวลาด้วยบริการหักชำระค่าเงินดาวน์โครงการแสนสิริผ่านบัตรฯ พร้อมรับคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับทุกการใช้จ่าย

ข้อดีที่ 4: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 80,000 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรที่ IKEA ทุกสาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

Shopping

  • ทุกๆ 25 บาท = 2 คะแนน

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 80,000 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรที่ IKEA ทุกสาขา

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แสนสิริ แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)