สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

ข้อดีที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการ ยอดผ่อนชำระดีจังรายงวด(ทุกประเภท)

ข้อดีที่ 2: รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มอีก 1% / ปี บนยอดเครดิตเงินคืนที่โอนจากบัตรเข้าบัญชีเงินฝากประจำ จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปกติขิงธนาคารที่ประกาศ ณ วันที่ระบบทำการโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำ

ข้อดีที่ 3: รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาทขึ้นไป ในวันคล้ายวันเกิด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: General

คะแนนสะสม: รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการ.

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

Shopping

  • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดการซื้อสินค้า

ร้านอาหาร

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการ.

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 2,000 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม) กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดา เท่านั้น

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี แฟมิลี่ พลัส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)