สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตชัวร์

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิตชัวร์

ข้อดีที่ 1: วงเงินคุ้มครองชีวิตจากประกันอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

ข้อดีที่ 2: จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด5,000บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิตชัวร์

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิตชัวร์

ประเภทบัตร: สแตนดาร์ด

ระดับของบัตร: มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตชัวร์

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิตชัวร์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิตชัวร์

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิตชัวร์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 499 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100บาท /ครั้ง

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตชัวร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิตชัวร์

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตชัวร์

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิตชัวร์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)