สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

ข้อดีที่ 1: -

ข้อดีที่ 2: -

ข้อดีที่ 3: -

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

Shopping

  • -

ร้านอาหาร

  • -

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • -

(เจ้าของธุรกิจ)

  • -

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • -

(เจ้าของธุรกิจ)

  • -