สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

ข้อดีที่ 1: ช้อปออนไลน์ได้ 24.ชม. วงเงินสูงสุด 500,000 บาท/วัน แตะจ่ายสะดวก ณ ร้านค้าที่รับรอง EDC

ข้อดีที่ 2: รับความคุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง รับเงินชดเชย 500/วัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ

ข้อดีที่ 3: รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายผ่าน SCB Easy App

ข้อดีที่ 4: จัดการธุรกรรมทางการเงินสะดวกมากขึ้นที่ตู้ ATM ทุกๆธนาคาร

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 799 บาท.

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ ดังนี้ ถอนเงิน / ถามยอด 100 บาท/รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

อายุ: อายุ 15-60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

(เจ้าของธุรกิจ)