สิทธิประโยชน์หลักของKK Maxi Debit Card

สิทธิประโยชน์หลักของKK Maxi Debit Card

ข้อดีที่ 1: สะดวกทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรเดียว ใช้จ่ายได้ทั่วโลกผ่านเครือข่าย Union Pay และ ATM Pool

ข้อดีที่ 2: กดเงินสดวงเงินสูงสุด 500,000 บาท/วัน , ชำระสินค้าและบริการวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองการเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เงินเอาประกัน 100,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Maxi Debit Card

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Maxi Debit Card

ประเภทบัตร: Unionpay

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของKK Maxi Debit Card

คะแนนสะสมของKK Maxi Debit Card

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Maxi Debit Card

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Maxi Debit Card

ค่าธรรมเนียมรายปี: 299 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / ไม่คิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทน (กรณีบัตรหาย

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมทำรายการในต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM และ EDC ในเครือ Union Pay ฟรี / คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการอื่นๆนอกจากนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย Union Pay

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Maxi Debit Card

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Maxi Debit Card

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครKK Maxi Debit Card

เอกสารการสมัครKK Maxi Debit Card

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)