สิทธิประโยชน์หลักของKK Value Debit Card

สิทธิประโยชน์หลักของKK Value Debit Card

ข้อดีที่ 1: สะดวกทุกการใช้จ่ายในบัตรเดียว ทำธุรกรรมการเงินได้ทั้งใน และต่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: กดเงินสดวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน

ข้อดีที่ 3: ชำระสินค้าค่าบริการวงเงินสูงสุด 100,000 บาท/วัน

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Value Debit Card

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Value Debit Card

ประเภทบัตร: Unionpay

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของKK Value Debit Car

คะแนนสะสมของKK Value Debit Car

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Value Debit Card

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Value Debit Card

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี หากบัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / ไม่มีค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน (กรณีบัตรหาย)

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมทำรายการที่ต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM และ EDC ในเครือ Union Pay ฟรีทั่วโลก การทำรายการอื่นๆนอกจากนี้คือค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของอัตราแลกเปลี่ยนที่ Union Pay กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Value Debit Car

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Value Debit Car

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครKK Value Debit Card

เอกสารการสมัครKK Value Debit Card

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)