สิทธิประโยชน์หลักของKK Protect Debit Card

สิทธิประโยชน์หลักของKK Protect Debit Card

ข้อดีที่ 1: ทำธุรกรรมการเงินสะดวกทุกรายการในบัตรเดียวทั้งในและต่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: กดเงินสดวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน , ชำระค่าสินค้าและบริการวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/วัน

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุหลายกรณี เช่น เสียชีวิต,ค่ารักษาพยาบาลเมื่อบาดเจ็บ,นอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชย

ข้อดีที่ 4: รับความคุ้มครองกรณีข้อมูลบัตรสูญหายจากการโจรกรรม / สินค้าเสียหาย / การสูญเสียวงเงินในบัตร

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Protect Debit Card

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Protect Debit Card

ประเภทบัตร: Unionpay

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของKK Protect Debit Card

คะแนนสะสมของKK Protect Debit Card

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Protect Debit Card

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Protect Debit Card

ค่าธรรมเนียมรายปี: 999 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / ไม่คิดค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน (กรณีบัตรหาย)

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทสผ่านเครื่อง ATM และ EDC ในเครือ Union Pay ฟรี / คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการอื่นๆในต่างประเทศนอกจากนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย Union Pay

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Protect Debit Card

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Protect Debit Card

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครKK Protect Debit Card

เอกสารการสมัครKK Protect Debit Card

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)