สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

ข้อดีที่ 1: รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่าน AEON THAI MOBILE APP เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยนำโค้ดส่วนลดไปใช้ที่แอปพลิเคชัน Lazada / Shopee

ข้อดีที่ 2: รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่าน AEON THAI MOBILE APP เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยนำโค้ดส่วนลดไปใช้ที่แอปพลิเคชัน Grabfood / Foodpanda

ข้อดีที่ 3: รับส่วนลด 5% ในวัน AEON Day (วันที่ 10,20,30,วันเสาร์ และวันอาทิตย์) ได้ที่แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออนเพ็ทช็อป

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

ประเภทบัตร: visa card

ระดับของบัตร:-

คะแนนสะสม: 20 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี นับตั้งแต่ใช้งานบัตร

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

Shopping

 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่าน AEON THAI MOBILE APP เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยนำโค้ดส่วนลดไปใช้ที่แอปพลิเคชัน Lazada / Shopee

ร้านอาหาร

 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท ผ่าน AEON THAI MOBILE APP เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยนำโค้ดส่วนลดไปใช้ที่แอปพลิเคชัน Grabfood / Foodpanda
 • รับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู เมื่อรับสิทธิ์ผ่าน AEON THAI MOBILE APP จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 2 สิทธิ์ / บัตร / สัปดาห์ ที่ร้าน คาเฟ่ อเมซอน
 • รับสิทธิ์ซื้อชุดอร่อยสุดคุ้มที่ร่วมรายการ (ขนาดกลาง) และชุดไก่กรอบคุ้มครบเซ็ต ราคาพิเศษ 79 บาท จากราคาปกติ 149-150 บาท เมื่อชำระผ่านบัตร สูงสุด 3 สิทธิ์ / บัตร / วัน

ซูเปอร์มาเก็ต

 • รับส่วนลด 5% ในวัน AEON Day (วันที่ 10,20,30,วันเสาร์ และวันอาทิตย์) ได้ที่แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออนเพ็ทช็อป

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 250 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี คำนวณจากวันที่บันทึกรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

อายุ: อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: มีรายได้ 20,000 บาท / เดือนขึ้นไป

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต อิออน โกลด์ การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)