ในปัจจุบันผมว่าเทรนการลงทุนถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดจริงๆ ไม่มีใครอยากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆกันแล้วไม่ว่าใครๆที่ไหนก็อยากจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จจะได้สบายๆและในปัจจุบันการลงทุนนั้นก็มีมากมายหลากหลายและไม่จำเป็นที่จะมีทุนก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนสมัยก่อนถึงจะสามารถลงทุนได้ เพราะในสมัยนี้การลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ และใช่ครับ เพราะการลงทุนมีหลายรูปแบบวันนี้ผมเลยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการลงทุนชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจ คือ การลงทุนแบบระดมทุนจากคนจำนวนมาก ที่มีชื่อเรียกว่า Debt Crowdfunding  ซึ่งมีแนวทางความคิดมาจาก การลงทุนแบบ Crowdfunding  ซึ่งการลงทุนแบบนี้ Debt Crowdfunding น่าสนใจขนาดไหน? คืออะไร ?  เป็นการลงทุนอย่างไร ? และคนกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์บ้างจากการลงทุนแบบระดมทุน ? ในบทความนี้จะมาตอบทุกคำถามเหล่านี้ทั้งหมด

Crowdfunding คืออะไร?

Crowdfunding คืออะไร?

ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะมาแนะนำการลงทุนที่เรียกว่า Debt Crowdfunding ซึ่งมีแนวทางการคิดแบบเดียวกับการลงทุน Crowdfunding  ผมจึงจะต้องมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่า การลงทุนแบบ Crowdfunding มันคืออะไร ? การลงทุนแบบ Crowdfunding คือ การลงทุนแบบระดมทุนจากคนจำนวนมาก เพื่อใช้ในจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง เพราะคำในภาษอังกฤษคำว่า Crowd แปลว่า คำจำนวนมาก และ Funding แปลว่า การระดมทุน พอนำสองคำนี้มารวมกันจึงได้ความหมายตามที่บอก คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมาก ส่วนจุดประสงค์หลักที่ถูกนำมาใช้จากการระดมทุนนี้ก็จะเป็น เช่น การระดมทุนเพื่อบริจาค หรือ เพื่อการให้กู้ยืม เป็นต้น ซึ่งการลงทุนที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ คือ Debt Crowdfunding จัดอยู่ใน Lending Based Crowdfunding คือการระดมทุนในลักษณะการให้กู้ยืม หรือให้สินเชื่อ ซึ่ง ก็สามารถแบ่งออกไปได้อีก 2 แบบ คือ P2P Lending และ Debt Crowdfunding

P2P Lending

คือ การระดมทุนเพื่อให้กู้ยืมในลักษณะที่คล้ายกับการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล คือผู้ที่มาขอการระดมทุนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้จ่ายส่วนตัว คือ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ โดยมีสัญญากู้ยืม และทำการชำระคืนเป็นงวดๆพร้อมดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้ที่มารวมระดมทุนให้กับผู้ที่มาขอระดมทุนก็จะได้เงินที่ลงทุนคืนพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเหมือนเงินปันผล

Debt Crowdfunding

คือ การระดมทุนเพื่อให้กู้ยืมในลักษณะ คล้ายกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ คือผู้ที่มาขอระดมทุนจะนำโครงการหรือธุรกิจของตนเองมาเสนอเพื่อที่จะขอให้ระดมทุนไปต่อยอดขยับขยายธุรกิจของตัวเอง โดยผู้ที่ขอระดมทุนก็จะต้องมีสัญญาที่จะทำการคืนทั้งเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยด้วย

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบ P2P lending หรือ Debt Crowdfunding ก็มีจุดประสงค์ที่เหมือนกันคือการระดมทุนจากคนจำนวนมาก เพียงแต่แตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่า P2P Lending ผู้ที่ขอระดมทุนจะเป็นบุคคล ส่วน Debt Crowdfunding ผู้ขอระดมทุนจะเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัท ซึ่งบริษัทหรือธุรกิจที่เหมาะกับการที่จะมาขอระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding คือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือที่เรียกกันว่า SMEs

วิธีการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding เป็นอย่างไร?

วิธีการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding เป็นอย่างไร?

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ Crowdfunding มาดูกันต่อที่วิธีการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding กันว่ามีวิธีการลงทุนอย่างไร? ซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding มีแนวทางมากจาก Crowdfunding นั้นก็คือจะมีการระดมทุนผ่านผู้ที่ให้บริการ และในกรณีของ Debt Crowdfunding ผู้ให้บริการจะมีการทำการคัดกรองและประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและตัวเจ้าของธุรกิจด้วยว่ามีความสามารถขนาดไหนในการชำระหนี้

ก่อนที่จะเสนอเงื่อนไขและวงเงินกับดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ทำการยื่นขอเงินทุนจากการระดมทุน และถ้าเงื่อนไขกับวงเงินและดอกเบี้ยถูกใจเจ้าของธุรกิจผู้ที่ขอเงินทุนจากการระดมทุนผู้ให้บริการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนให้นักลงทุนซึ่งหมายถึงเราที่จะลงทุนพิจารณามาจะระดมทุนหรือไม่  และในด้านของเราผู้ที่เป็นคนลงทุนก็จะต้องถูกผู้ให้บริการคัดกรองคุณสมบัติด้วยเหมือนกัน ซึ่งเมื่อเราผ่านการคัดกรองจากผู้ให้บริการแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆที่เราสนใจได้ผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ ซึ่งมีด้วยกันหลายธุรกิจให้เลือกมากมาย ซึ่งเราสามารถเลือกลงทุนได้มากกว่าหนึ่งธุรกิจ โดยจะลงทุนเป็นหน่วยย่อยๆ

คนกลุ่มไหนบ้างจะได้รับประโยชน์จาก Crowdfunding

คนกลุ่มไหนบ้างจะได้รับประโยชน์จาก Crowdfunding

แล้วต่อด้วยคำถามที่ว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับประโยชน์จาก Crowdfunding หรือการระดมทุนจากคนจำนวนมาก ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบ Lending Based Crowdfunding จะมีความคล้ายคลึงกับการให้สินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่บอกไปก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า P2P Lending กับ Debt Crowdfunding โดยกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการระดมทุน หรือ Crowdfunding มีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ขอสินเชื่อส่วนรายบุคคล

คือผู้ที่ทำการขอระดมทุนไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือที่เรียกว่า P2P Lending  และ กลุ่มผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นกลุ่มที่ทำการขอสินเชื่อไปเพื่อขยับขยายธุรกิจของตัวเอง จำพวก ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เรียกว่า Debt Crowdfunding และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มนักลงทุนหรือก็คือเราๆนั้นเอง เพราะเมื่อเราทำการสมทบทุนไปเราจะได้ดอกเบี้ยเป็นเหมือนเงินปันผลคืนด้วย

Debt Crowdfunding ทางเลือกใหม่ของวงการการลงทุน

Debt Crowdfunding ทางเลือกใหม่ของวงการการลงทุน

หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการลงทุนต่างๆจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้นะครับ เกี่ยวกับการลงทุน Debt Crowdfunding ที่มีรูปแบบมาจาก Crowdfunding ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆในประเทศไทย แต่ผมต้องบอกว่าในต่างประเทศการลงทุนในลักษณะนี้นั้นมีการแพร่หลายอย่างมากแล้วซึ่งมีการแพร่หลายการลงทุนลักษณะนี้ในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2000 โดย รูปแบบ P2P Lending ได้รับความนิยมมากใน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ และในตอนนี้ที่ประเทศไทยการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding อยู่ภายใต้การดูแลของ SEC และ การลงทุนแบบ P2P Lending อยู่ภายใต้การดูแลของ BOT หวังว่าเพื่อนจะลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนดูนะครับ