จะเรียกว่ายูนิต​ลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบใหม่ก็ถือว่าพูดได้ครับ เนื่องจากเป็นรูปแบบประกันชีวิตที่พึ่งมีในประเทศไทยได้ไม่นาน แล้วด้วยความที่ยังใหม่แล้วก็มีคนศึกษาไม่มาก ทำให้มีความเข้าใจผิดกันว่าประกันแบบยูนิตลิงค์เป็นการซื้อประกันเพื่อการลงทุน แต่ในความเป็นจริงแล้วประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เป็นประกันชีวิตควบคุมการลงทุนครับ ซึ่งต้องทำการศึกษาวิธีการต่างๆให้ละเอียดรอบคอบเนื่องจากประกันแบบนี้เราเป็นผู้รับความเสี่ยงในส่วนที่ปกติแล้วบริษัทประกันจะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทน ดังนั้นเมื่อมีความเสี่ยงเราจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษารายละเอียดต่างๆ ศึกษาข้อมูลการลงทุน รวมไปถึงศึกษาข้อดีข้อเสีย และมองภาพรวมว่าเราควรที่จะทำประกันแบบยูนิตลิงค์หรือไม่ด้วยครับ เพราะถ้าเราไม่ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆให้ละเอียดดีๆก่อน ความเสี่ยงที่ตามมาก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้อาจจะทำให้เราได้รับความคุ้มครองที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นในบทความนี้จะพาไปดูกันว่าการทำประกันแบบยูนิตลิงค์เหมาะกับเราหรือไม่ครับ

​ ยูนิต​ ลิงค์​ เป็นยังไง

​ ยูนิต​ ลิงค์​ เป็นยังไง

เนื่องจากยูนิตลิงค์เป็นการเปลี่ยนค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายเข้าไปในสวนเงินออมหรือลงทุน จากการให้บริษัทประกันเป็นผู้นำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนในกองทุน มาเป็นให้เรานำเงินในส่วนนี้ไปเลือกลงทุนด้วยตัวเองครับ โดยเราจะสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริษัทได้มีการเลือกมาให้เราแล้ว ซึ่งเราจะสามารถเลือกนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนกับกองทุนรวมที่เรารู้สึกว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า หรือให้ผลตอบแทนในระดับที่เราต้องการครับ แนะนำจากประกันแบบยูนิตลิงค์เป็นประกันที่ให้เราเป็นผู้ควบคุมการลงทุนด้วยตัวเอง ดังนั้นความเสี่ยงจากการลงทุนจึงตกมาอยู่ที่เราทั้งหมดครับ รวมไปถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยการทำประกันแบบยูนิตลิงค์ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันรวมอยู่ด้วย ทำให้มีการหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนสูงกว่าการนำเงินไปทำกองทุนรวมโดยตรงครับ

ดังนั้น จุดเด่นของการทำประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ก็คือเมื่อเทียบกับประกันทั่วๆไปแล้ว ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์จะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า ช่วยให้เราสามารถกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน ระยะเวลาความคุ้มครอง รวมไปถึงยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดทุนประกันได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในช่วงชีวิตของเราด้วย แล้วเรายังมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น และยังเลือกการลงทุนในส่วนของเงินออมหรือลงทุน กับกองทุนรวมที่เรารู้สึกคาดหวังผลตอบแทนที่เราต้องการได้ด้วย และเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวมแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการทำประกันแบบยูนิตลิงค์ก็คือ การคัดเลือกกองทุนรวมที่ทางบริษัทประกันได้ทำการเลือกมาให้เราครับ เนื่องจากถ้าเราจะลงทุนในกองทุนรวมเองเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปหากองทุนรวมที่จะทำการลงทุนด้วยตัวเอง ซึ่งการทำประกันแบบยูนิตลิงค์บริษัทประกันจะเป็นผู้เข้าไปคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมมาให้เราครับ ดังนั้นถึงแม้ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าก็เป็นกองทุนรวมที่ผ่านการตรวจสอบมาเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้เราสามารถไว้ใจได้ในระดับหนึ่งครับ รวมไปถึงเรายังจะได้รับคำแนะนำจากบริษัทประกัน เกี่ยวกับการนำเงินเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมเหล่านั้นด้วยครับ

ส่วนจุดด้อยซึ่งไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่เป็นส่วนที่เราต้องระวังในการเลือกทำประกันแบบยูนิตลิงค์ก็คือ ความเสี่ยงที่ตามมาครับ เนื่องจากประกันแบบนี้จะไม่การันตีผลตอบแทนที่เราได้รับ ดังนั้นอาจจะสูงขึ้นหรือน้อยลงได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันแบบทั่วไปหรืออาจจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าประกันแบบทั่วไปก็ได้ ดังนั้นในการจะเลือกกองทุนรวมที่จะนำเงินออมหรือเงินลงทุนเข้าไปลงทุนในส่วนนี้จำเป็นจะต้องเลือกให้ดีๆครับ ถึงแม้ทางบริษัทประกันจะคัดเลือกกองทุนรวมมาให้เราแล้ว แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องทำการศึกษากองทุนรวมที่บริษัทประกันนำมาให้เราเลือกด้วย เพื่อจะดูว่ากองทุนรวมไหนมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือคุ้มค่ากว่ากันครับ พอดีเครื่องหนึ่งที่เป็นจุดด้อยของการทำประกันแบบยูนิตลิงค์ ก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม การทำประกันแบบยูนิตลิงค์จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมก็จะมีลดลงนั่นเองครับ

​ เหมาะกับใคร​บ้าง​

​ เหมาะกับใคร​บ้าง​

เมื่อเราเข้าใจแล้วครับว่ายูนิตลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์ประกัน เพื่อควบคุมการลงทุน ไม่ใช่เป็นประกันที่เอาไว้ใช้เพื่อการลงทุน แล้วเราเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของ ประกันประเภทนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ครับว่าประกันแบบนี้จะเหมาะกับเราไหม โดยดูจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราครับ

ปัจจัยแรกที่สำคัญก็คือความต้องการของเราครับ เนื่องจากประกันแบบ Unit Linked​ เป็นประกันประเภทที่ให้เราได้ทั้งความคุ้มครองและยังสามารถควบคุมการลงทุนเพื่อที่จะทำให้เรามีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนที่ได้รับได้ โดยแลกกับความเสี่ยงที่ปกติแล้วบริษัทประกันจะเป็นผู้รับไว้ ดังนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนชอบลงทุน และต้องการความคุ้มครองที่สามารถให้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น การทำประกันแบบยูนิตลิงค์ก็ถือว่าตรงกับความต้องการของเราครับ

นอกจากนั้นปัจจัยในเรื่องของสภาพทางการเงินของเราก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันครับ เนื่องจาก Unit Linked​ เป็นประกันที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เราสามารถควบคุมการลงทุน ในส่วนของเงินออมหรือเงินลงทุนได้ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมาจากเบี้ยประกันที่เราจ่าย ดังนั้นเพื่อเงินในส่วนนี้จะเกิดผลได้ตรงกับความต้องการของเรา ก็จำเป็นที่เราจะต้องมีสภาพทางการเงินที่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ ในแบบที่ไม่สร้างภาระทางการเงินให้กับเรา เพื่อที่เราจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงเงินในส่วนของเงินออมหรือเงินลงทุนออกมาใช้ ซึ่งก็อาจจะส่งผลกับการลงทุนในกองทุนรวมได้ครับ

ดังนั้นถ้าความต้องการของเราคือการซื้อประกันที่ให้ความคุ้มครอง และยังมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น และสภาพทางการเงินของเราดีพอ การซื้อประกันแบบยูนิตลิงค์ก็ถือว่าเป็นการซื้อประกันที่น่าสนใจเลยครับ

​ ทำความเข้าใจก่อน ถ้าเห็นว่าใช่ก็ซื้อเลย

​ ทำความเข้าใจก่อน ถ้าเห็นว่าใช่ก็ซื้อเลย

เมื่อเราทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Unit Linked​ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของประกันประเภทนี้ รู้ถึงปัจจัยด้านความต้องการและสภาพทางการเงินของเรา และเห็นว่าเหมาะสมที่เราจะซื้อประกันแบบยูนิตลิงค์ ก็เรียกว่าเป็นการซื้อความคุ้มครองที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ครับ