ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า โควิด-19 นั้นนอกจากจะเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่มีอันตรายต่อชีวิตแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันทุกคน และไม่ใช้เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย แต่เป็นกันทั่วทั้งโลก

การระบาดของเชื้อไวรัสนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจด้วย และถ้าถามว่าทำไมเชื้อไวรัสถึงไปกระทบต่อเศรษฐกิจ นั้นก็เพราะว่า เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการกักกันตัวผู้ติดเชื้อ และปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อที่จะหยุดการแพร่ระบาด และด้วยสาเหตุนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจนำเข้าและส่งออกทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุ่นแรงจากการปิดประเทศ

และนั้นทำให้เศรษฐกิจในประเทศที่ต้องมีการส่งออกและนำเข้าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งประเทศที่มีธุรกิจนำเข้าส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อน ก็เกือบจะทั่วทั้งโลก นะครับ จึงไม่แปลกที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน

และในตอนนี้ประเทศไทยเอง ก็กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักมากๆด้วยสถานการณ์ในปัจุบันที่ต้องมีการปิดสถานที่ต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน กรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ หรือก็คือ ทั้งประเทศเลยนั้นเอง และนั้นเองก็ทำให้มีผู้ที่เคยเป็นพนักงานเงินเดือน พนักงานประจำ ถูกพักงาน ตกงาน กันเยอะแยะมากมาย ซึ่งผู้คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกันตนเอาไว้กับประกันสังคมกันทั้งนั้น มาดูกันว่าประกันสังคมจะให้สิทธิประโยชน์อะไรกับพวกเขาบ้าง ไปดูกันครับ

การช่วยเหลือจากประกันสังคม มาตรา 33

การช่วยเหลือจากประกันสังคม มาตรา 33

อย่างที่รู้กันนะครับ ผู้ประกันตนกับทางประกันสังคม มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทโดยแบ่งเป็น มาตราต่างๆ ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และสุดท้าย มาตรา 40 ซึ่งในมาตรา 40 ก็ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ซึ่ง ในแต่ละประเภท ก็จะมีการเรียกเก็บอัตราเงินสมทบที่ไม่เท่ากัน และความคุ้มครองก็แตกต่างกันออกไป ไปดูกันครับว่า ในช่วงโควิด ประกันสังคมจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ประกันสังคม มาตรา 33

ในส่วนของมาตรา 33 ทางประกันสังคมจะทำการปรับลดอัตราส่งเงินสมทบลง คือ ให้จ่ายไม่เกิน 150 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในกรณีตรวจหาโควิด มาตรา 33 ตรวจฟรี หากมีการเข้าเกณฑ์ และการรักษาพยาบาล ก็รักษาฟรีที่ โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และเมื่อติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงต้องกักตัวพักรักษาตัวต้องลางานก็มีสิทธิ์ลาป่วย 30 วัน ต่อปี โดยได้รับค่าจ้างเท่าเดิม และถ้าลาป่วยเกิน 30 วันต่อปี ก็ยังได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างด้วย และกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ก็ได้รับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ลาออกเอง รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน และสุดท้าย ถูกเลิกจ้าง รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 200 วัน

ประกันสังคม มาตรา 39

และต่อมาคือ มาตรา 39 สำหรับมาตรา 39 อัตราเงินส่งสมทบจะถูกปรับลดลงให้อยู่ที่ 86 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่วนในส่วนของการตรวจหาโควิด และการเข้ารับการรักษาพยาบาล เหมือนกันเลยกับมาตรา 33 นะครับ และมาที่เงินทดแทนเมื่อหยุดงานจากการเจ็บป่วย จะได้เงินวันละ 80 บาท ส่วนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ลาออกเอง หรือ ถูกเลิกจ้าง ทั้ง 3 กรณีนี้มาตรา 39 จะไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้น และสุดท้าย คือ มาตรา 40 ที่แบ่งย่อยออกมาเป็น 3 ทางเลือก ในช่วงโควิดนี้ อัตราค่าเงินส่งสมทบ ไม่มีการปรับลดให้จ่ายตามปกติ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ต่อเดือน และในส่วนของการตรวจหาโควิดกับการเข้ารับการรักษา สำหรับมาตรา 40 ให้ใช้สิทธิ์บัตรทองทั้ง 3 ทางเลือกเหมือนกันหมดนะครับ  และ ในกรณีที่ต้องหยุดงานเนื่องจากป่วย กรณี นอนโรงพยาบาลจะได้ 300 บาทต่อวัน และกรณีผู้ป่วยนอกที่มีคำสั่งแพทย์ให้หยุดงาน 3 วันขึ้นไปจะได้รับเงิน 200 บาทต่อวันเหมือนกันทั้ง 3 เลือกครับ ส่วนกรณีที่เหลือไม่มีการจ่ายเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้นนะครับ

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม กรณีโควิด-19

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม กรณีโควิด-19

หลังจากที่เพื่อนๆได้รู้กันไปแล้วกับการช่วยเหลือผู้จ่ายเงินสมทบกับประกันสังคม ว่าสำนักงานประกันสังคมเขามีการช่วยเหลืออะไรไปบ้าง ต่อมาที่จะมาบอก คือ สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม กรณีโควิด-19 ที่เพื่อนๆจะได้รับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง อย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีว่า ประกันสังคมมาตรา 33 นั้นเป็นกฎข้อบังคับทางกฏหมายว่าด้วยลูกจ้างประจำจะต้องได้รับการทำประกันสังคมโดยมีการจ่ายเงินสมทบระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

ซึ่งก็หมายความว่าประกันสังคมมาตรา 33 เป็นกรณีภาคบังคับ ที่มีความเกี่ยวข้องของนายจ้างเข้ามาด้วย ซึ่งจากหัวข้อที่แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ประกันสังคม มาตรา 33 นั้นมีการช่วยเหลือที่ตรงจุดที่สุดเลยล่ะครับ จากการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยให้ ในกรณี ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ลาออกเอง หรือถูกเลิกจ้าง ทั้ง 3 กรณีนี้ ได้รับเงินชดเชยด้วยกันทั้งนั้น ซึ่ง ทธิประโยชน์ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในปัจจุบันมีสิทธิประโยชน์ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะในกรณีโควิด-19 ซึ่งก็จะมี ดังนี้

อย่างแรกคือลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งในหัวข้อที่แล้วคือลดให้เฉพาะลูกจ้าง มาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น แต่ในกรณี จะลดให้กับนายจ้างที่ช่วยจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างมาตรา 33 ด้วย ในอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และสิทธิประโยชน์ต่อมา คือ เมื่อมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกมาซึ่งนั้นทำให้มีกิจการบางอย่างถูกภาครัฐสั่งให้หยุดในกรณีนี้ประกันสังคมจะจ่ายให้กับลูกจ้างที่ว่างงาน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500 บาท) ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน และสิทธิประโยชน์สุดท้าย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือ นายจ้างไม่ให้ทำงาน ทั้งๆที่กิจการนั้นยังคงเปิดทำการได้ตามปกติ กรณีนี้ประกันสังจะจ่ายให้กับผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500 บาท) ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 ที่นี่

ถือว่าสำนักงานประกันสังคมก็มีการรับมือกับสถานการณ์ เช่นนี้ ได้ดีพอสมควร ดูจากสิทธิประโยชน์มากมายที่ผู้ประกันตนจะได้รับ แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกับกองทุนประกันสังคมนะครับ ว่าหากอยากได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อนๆจะต้องรีบลงทะเบียนรับสิทธิด้วยนะครับ โดยเพื่อนๆสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไชต์

https://empui.doe.go.th/auth/index นี้ได้เลยนะครับ กำหนดระยะเวลาภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้างนะครับ แล้วเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ และสำหรับเพื่อนๆที่ได้ลงทะเบียนและได้รับเงินชดเชยไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับ

แต่ในตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาบอกว่า มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้นั้นก็เพราะว่านายจ้างยังไม่ได้ส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างช่วงโควิด-19ให้กับประกันสังคม เพราะฉะนั้น การดำเนินการที่ให้เพื่อนๆรีบๆทำไม่ใช่เฉพาะการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแต่ให้ไปตรวจสอบกับนายจ้างของเพื่อนๆด้วยว่าเขาได้ส่งหนังสือรับรองไปให้กับประกันสังคมหรือยังด้วยเพราะถ้ายัง เพื่อนๆลงทะเบียนไปก็ยังคงไม่ได้รับเงินชดเชยอยู่ดี ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง