สินเชื่อมอเตอร์ไซค์

แนะนำ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ อยากมีรถในฝันแบบดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

แนะนำ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ คืออะไร มีอะไรที่น่าสนใจ เหมาะกับใครที่กำลังมองหารถคันแรกหรือรถใหม่แบบสบาย มีตัวช่วย

  แนะนำ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ดีที่สุด อยากมีรถในฝันได้ดั่งใจ

  แนะนำ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ คืออะไร มีอะไรที่น่าสนใจ เหมาะกับใครที่กำลังมองหารถคันแรกหรือรถใหม่แบบสบาย มีตัวช่วย

  ธนาคารกสิกรไทย

  สินเชื่อรถใหม่ Kbank

  สินเชื่อรถใหม่ Kbank

  เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีตั้งใจจะซื้อรถ แต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชำระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญาโดยลีสซิ่งกสิกรไทย

  4
  2

  ธนาคารธนชาต (การควบรวมของ TTB)

  สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

  สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

  เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ หรือ ลิสซิ่ง สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถคันใหม่ โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและเงินดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 0% จากราคารถยนต์ รู้ผลอนุมัติไว และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ

  3.75
  2

  บัตรกรุงศรีอยุธยา

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  Car4Cash เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับคนที่มีรถยนต์ ซึ่งกำลังมองหาวิธีที่ต่อยอดธุรกิจ ตกแต่งบ้าน และทำให้ภาระด้านเงินให้เบาลง

  4.75
  2

  บริษัทที่ให้บริการ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ดีที่สุด

  บริษัทที่ให้บริการ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือ

  ธนาคารกสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย (ชื่อภาษาอังกฤษเดิม: Thai Farmers Bank; TFB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยกลุ่มสกุลล่ำซำ ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยมีพนักงานชุดแรก จำนวน 21 คน มีอาคารที่ทำการ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาสำนักถนนเสือป่า ทั้งนี้ งวดบัญชีแรกของธนาคารฯ นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นปีเดียวกัน มียอดเงินฝากจำนวน 12 ล้านบาท และธนาคารฯ มีสินทรัพย์รวม 15 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จำนวน 2,339,798 ล้านบาท เงินรับฝากจำนวน 1,567,499 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจำนวน 1,471,922 ล้านบาท มีสาขาและสำนักงานย่อยในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 315 สาขา และส่วนภูมิภาคจำนวน 739 สาขา มีสาขาและสำนักงานตัวแทนต่างประเทศจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแอนเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาย่อยหลงกั่ง สำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง สำนักงานผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สำนักผู้แทนงานกรุงโตเกียว และสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง สาขาและสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทั่วโลก

  no reviews
  5
  ธนาคารธนชาต (การควบรวมของ TTB)

  ธนาคารธนชาต (การควบรวมของ TTB)

  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นถือหุ้นใหญ่ มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2545 โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ธนาคารและทุนธนชาตได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มโดยมีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ ต่อมาในปี 2550 ได้มีธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศแคนาดาเข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ก่อนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.99 จึงทำให้ปัจจุบันธนาคารมีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ ทุนธนชาตและสโกเทียแบงก์ และต่อมาในปี 2554 ธนาคารรับโอนกิจการทั้งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคารที่มีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  กลุ่มธุรกิจสนับสนุน สามารถให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารเป็นหลัก ตามแนวทางการส่งเสริมของทางการที่กำกับดูแล ล่าสุดธนาคารได้รับรางวัล Best Deal of the Year (รางวัลสำหรับองค์กรที่มีข้อตกลงทางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในปี 2554)

  no reviews
  5
  บัตรกรุงศรีอยุธยา

  บัตรกรุงศรีอยุธยา

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bank of Ayudhya Public Company Limited ชื่อย่อ: BAY) เป็นธนาคารของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2488 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าในประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อจากนั้นได้ก่อตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ถนนราชวงศ์ และย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ และถนนลำพูนไชยในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2493 ตามลำดับ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ธนาคารได้รับตราครุฑมาประดิษฐาน ณ ธนาคาร ในปีเดียวกันได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ถนนเพลินจิต ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ธนาคารได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2536 ธนาคารได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพระรามที่ 3 เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และใช้สำนักงานที่ถนนพระรามที่ 3 มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 จีอี แคปปิตอล ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อรายย่อยชั้นนำของโลกได้บรรลุข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  no reviews
  5

  บทความเกี่ยวกับ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ดีที่สุด

  แนะนำบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ดีที่สุด ในแง่ของมุมมองการใช้งานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

  รีวิวเกี่ยวกับ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุด

  รีวิวเกี่ยวกับ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือ จากผู้ใช้งานจริง

  สินเชื่อรถ

  สินเชื่อรถใหม่ Kbank

  สินเชื่อรถใหม่ Kbank คนที่สมัครต้องมีอายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย และมีเงินเดือน 15,000 บาท ถึงจะสมัครสินเชื่อนี้ได้ สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้ ขั้นต่ำคือ 12 เดือน สูงสุดถึง 72 ปี และสามารถโอนสิมธิ์เช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้ ช่องทางการชำระค่างวดสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย, บริการ K Plus, เทสโก้ โลตัส และอื่นๆอีกมากมาย

  สินเชื่อรถใหม่ Kbank

  สินเชื่อรถกู้เงินด่วน,All (สินเชื่อ)

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ เเคช วงเงินสูงสุด 100% ได้ง่ายๆจากรถของคุณ

  ผมเคยขอดำเนินเรื่อง เพื่อขอวงเงิน ผมได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ อีกทั้งสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง เมื่อจะเช็กราคาประเมินเเละค่างวดรถ สามารถสอบถามกับ Call Center 1572*6 หรือจะเช็กได้จากทางเว็บไซต์ด้วย www.car4cash.com ได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% เเละชำระได้อีกหลากหลายช่องทาง สะดวกเเละรวดเร็วมากจริงๆครับ

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

  All (ธนาคาร),สินเชื่อรถกู้เงินด่วน,All (สินเชื่อ)

  ธนาคารธนชาตสินเชื่อรถเเลกเงิน ยื่นเรื่องไว โอนไว จริงหรือหลอกกันเเน่!!

  ผมชื่อแมน เคยใช้บริการของสินเชื่อของทางธนาคารธนชาต เพื่อยื่นเรื่อง "รถเเลกเงิน" ตอนเเรกผมคิดเเค่ว่าจะสอบถามพนักงานเฉยๆ ถ้าจะยื่นเรื่องต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง บริการถือว่าดีมากเลยครับในตอนนั้น ผมเลยตัดสินใจจะใช้บริการ เเต่ว่าพอผมยื่นเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ผมก็ต้องรอการรับอนุมัติ เพื่อจะได้รับเงิน ช้ามากครับ รอนานมากเลย โทรไปสอบถาม Call center ก็บอกจะรีบดำเนินการให้เเละติดต่อกลับมา สรุปสุดท้าย ผมต้องรอมากกว่า 1 อาทิตย์กว่าๆ ถึงจะได้รับเงินสดครับ

  สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต)

  พูดคุยเกี่ยวกับ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่ดีที่สุด

  พูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือ จากผู้ใช้งานจริง

  สินเชื่อรถ

  ไปยื่นรถใหม่ที่กสิกรมาเเล้วเจอปัญหาครับ ได้เงินน้อย ทำอย่างไรดี

  สินเชื่อรถใหม่ Kbank / ธนาคารกสิกรไทย

  สินเชื่อรถ,All (สินเชื่อ),ปลดหนี้,All (หนี้สิน)

  เราขาดส่งกี่งวดถึงจะโดนยึดรถครับ

  สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (ธนาคารธนชาต) / ธนาคารธนชาต (การควบรวมของ TTB)

  สินเชื่อรถ

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ดีกว่าและได้วงเงินมากกว่าสินเชื่อรถยนต์ที่อื่นไหม

  กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช / บัตรกรุงศรีอยุธยา