สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

ข้อดีที่ 1: คะแนนสะสม x2 โปรแกรม ยิ่งรูดยิ่งเร็ว ทุกๆ 25 บาทจากยอดใช้จ่าย รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจากโปรแกรม AEON Happy Point

ข้อดีที่ 2: สิทธิประโยชน์ Welcome Package เฉพาะบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติและมียอดใช้จ่ายตามกำหนดแลกรับ Movie Bucket Set 1 ชุดมูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดสะสมครบ 500 บาทขึ้นไป

ข้อดีที่ 3: สิทธิประโยชน์จาก We Fitness Society ฟรีทดลองการออกกำลังกาย 1 เดือนเมื่อแสดงบัตรเครดิต AEON MGEN

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ใช้งานบัตร

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด
 • รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในระบบ 2D / 3D / IMAX / 4Dx
 • สิทธิประโยชน์ Welcome Package
 • ซื้อตั๋วหนัง1ที่นั่ง รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ทุกวันจันทร์
 • สิทธิพิเศษจาก We Fitness Society

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 100 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี (คำนวณจากวันที่บันทึกรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

อายุ: 20 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท ขึ้นไป / เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)