สิทธิประโยชน์หลักของบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท รับ 2 คะแนน แลกคะแนนเป็นของกำนัลหรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ

ข้อดีที่ 2: รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุการเดินทาง พร้อมแผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: วีซ่า

ระดับของบัตร: แพลทินัม

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท รับ 2 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

 • รับความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ นานถึง 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • ส่วนลดค่ากรีนฟี และบริการแพ็คเกจกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลกที่ร่วมรายการ

Cashback

เที่ยว

 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 2,500 คะแนนต่อ 1,000 ROP Mile จากการบินไทย
 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
 • รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือบัตร ขณะเดินทางในต่างประเทศ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรผู้นำแพลทินัม
 • รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินสูงสุด 500,000 เหรียญสหรัฐ เพียงใช้บัตรผู้นำแพลทินัมชำระค่าบัตรโดยสารหรือโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปีที่ร่วมเดินทาง

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 4,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 2,000 บาท **(**ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 100,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัครบัตรผู้นำ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน