สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

ข้อดี 1: ถอน โอน ไม่จำกัดจำนวน

ข้อดี 2: ทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตบีเฟิร์ส สมาร์ท

ข้อดี 3: ชำระค่าบริการผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.125%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.250%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

บริการของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

  • ทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตบีเฟิร์ส สมาร์ท

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkok Bank

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้และมีเลข 13 หลัก

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้านและใบอนุญาตทำงาน/หนังสือรับรองขององค์กรตามที่กำหนด (สำหรับชาวต่างชาติ)

(เจ้าของธุรกิจ)