บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank

Last updated: 

ฝาก ถอน เงิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทำธุรกรรมผ่านบัตรบีเฟิร์ส สมาร์ท ชำระค่าบริการผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ เปิดบัญชีขั้นต่ำ เพียง 500 บาท

Company Ranking

11 120
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Convenience
4.0
Customer Service
4.0
Fees and Charges
3.0
Interest Rate
4.0

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,116,750 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางมือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน

Forums mentioning บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank

อยากจะเปลี่ยนวิธีการจัดส่งและรอบระยะเวลา ที่ธนาคารให้ใบ statement มาได้ไหมคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีให้เราทางไหนคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ถ้าเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพเราจะสามารถถอนเงินสดได้ที่ไหนบ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ถ้าเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากกับธนาคารกรุงเทพสำหรับลูกค้านิติบุคคลจะทำธุรกรรมการเงินได้ที่ไหนบ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

อยากจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากในนามของบริษัทกับธนาคารกรุงเทพไปเปิดที่ไหนได้บ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารแสดงตนสำหรับคนที่อยากจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพในนามบริษัทคืออะไรคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพในนามบริษัทคือเอกสารอะไรคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ให้คนอื่นไปเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพในนามของบริษัทต้องมีเอกสารรับรองอำนาจไหม?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ผมอยากจะไปเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพในนามของบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ถ้าคนต่างชาติที่ซื้อบ้านมีบ้านอยู่ในประเทศไทยอยากจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

จะส่งข้อมูลธนาคารในต่างประเทศผ่าน Swift คืออะไรคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ใบจองซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับคนต่างชาติที่จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพต้องมีมูลค่าเท่าไหร่คะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์สำหรับคนต่างชาติที่อยากจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ เป็นเอกสารอะไรได้บ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้สำหรับคนต่างชาติที่จะไปเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพมีใครที่ไปได้บ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

คนต่างชาติที่อยากจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพใช้ที่อยู่โรงแรมเป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้ไหมคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพได้ไหม? ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

คนต่างชาติอยากจะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ใช้เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ไหม?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

อยากจะไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพต้องใช้เอกสารอะไร? แล้วก็ขั้นต่ำเท่าไหร่คะ?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

อยากทราบว่าข้อแตกต่างของเงินฝากสะสมทรัพย์ VS เงินฝากประจำ แตกต่างกันอย่างไร

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

จะเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank สำหรับคนต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตการทำงานต้องทำยังไง?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank เปิดบัญชียังไง? คนไทยกับคนต่างชาติใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพมีจุดเด่นอะไร

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพเงื่อนไขการเปิดบัญชีคืออะไร

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารประกอบการสมัครบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพคืออะไรครับ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ Bangkokbank / ธนาคารกรุงเทพ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดย ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคาร

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่ต้องคอยปรับยอด หรือมีปัญหาสมุดบัญชีหาย ทำธุรกรรมทางออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ พิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตัวเอง ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร

1 reviews
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท. ใช้เป็นทั้งบัตรเครดิต บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ที รวมถึงใช้เป็นแรบบิทที่ร้านค้าที่รับแรบบิท. ด้วยเทคโนโลยีคอนเทคเลสของแรบบิทช่วยให้คุณชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว. รับคะแนนสะสม Thank You Rewards เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้ารับวีซ่า และรับคะแนนสะสม จากแรบบิท รีวอร์ดส ที่ร้านค้าแรบบิทที่ร่วมรายการ. ให้คำปรึกษาและดูแลในทุกธุรกรรมการเงิน.

4 reviews
บัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ. รับเงินคืน สูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตร/รอบบัญชี. ทุกการใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพร่วมบริจาค 0.2% .ส่วนลดพิเศษต่างๆ เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมบริการสำรองที่จอดรถ. รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบัตรไทเทเนี่ยม ธนาคารกรุงเทพ.

4 reviews
บัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ. รับเงินคืน สูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตร/รอบบัญชี. ทุกการใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพร่วมบริจาค 0.2% .เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รับบริการเพิ่มวงเงินฉุกเฉินยามเจ็บป่วย พร้อมบริการสำรองที่จอดรถ. บริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.พร้อมสิทธิประโยชน์จากบัตรไทเทเนี่ยม ธนาคารกรุงเทพ.

5 reviews
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินั่ม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินั่ม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินั่ม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน แลกคะแนนเป็นของกำนัลหรือแลกเป็นไมล์เดินทาง. ทุกการใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพร่วมบริจาค 0.2% ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. รับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆเมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช พร้อมการผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ.

9 reviews
บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ.ทุกๆ 25 บาท ได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกของกำนัลหรือแลกเป็นไมล์เดินทาง. รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพและส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก. บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชม. รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง.

5 reviews
บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน แลกคะแนนเป็นของกำนัลหรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ ตามเงื่อนไข และ 1,000 คะแนน = 100 บาท. รับเงินคืน 12% (จากยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลด) , ส่วนลดต่างๆเมื่อใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าและสามารถผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน (ตามเงื่อนไข). รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง.

5 reviews
บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินั่ม ท่องเที่ี่ยว ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินั่ม ท่องเที่ี่ยว ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินั่ม ท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน แลกคะแนนเป็นของกำนัลหรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ. รับลิทธิ์ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดปี, ส่วนลดโรงแรมและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ, รับสิทธิ์เข้าร่วมงานเทศกาลหลักที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด. บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชม. รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง.

7 reviews