สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ข้อดีที่ 1: วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

ข้อดีที่ 2: ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ดอกเบี้ย: 16%-23%

วงเงินขั้นต่ำ: 30,000 บาท

วงเงินสูงสุด: 1,000,000 ****บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

อายุ: 20 – 59 ปี (เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
  • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)