สิทธิประโยชน์หลักของบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสม 2 เท่า/แลกคะแนนสะสมเป็นไมล์เดินทาง พร้อมรับเครดิตเงินคืน

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุการเดินทาง พร้อมแผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: วีซ่า

ระดับของบัตร: อินฟินิท

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท รับ 2 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

 • รับความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่ซื้อโดยชำาระผ่านบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซือ ในวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 400,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการสินค้า

ร้านอาหาร

 • อภินันทนาการบุฟเฟต์มื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน และชุดชายามบ่าย ณ โรงแรมและศูนย์การค้าชั้นนำ

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • บริการนวดแผนไทย ณ สปาระดับพรีเมียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลชั้นนำ
 • สิทธิพิเศษในการใช้บริการที่ฟิตเนส ณ โรงแรมในเครือดุสิตที่ร่วมรายการ
 • อภินันทนาการค่ากรีนฟี ณ สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
 • ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ Enigma Screen 1 คู่ ที่ Paragon Cineplex

Cashback

เที่ยว

 • แลกคะแนนเป็นของกำนัล หรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 2 คะแนนต่อ 1 ROP Mile จากการบินไทย
 • แลกคะแนนเป็นของกำนัล หรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
 • แลกคะแนนเป็นของกำนัล หรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
 • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกสำหรับการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 • บริการรถลิมูซีนรับส่งระหว่างที่พักกับสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง
 • บริการ Meet & Assist และ Buggy รับส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
 • สิทธิพิเศษ Buy 1 Get 1 Free ห้องพักในเครือดุสิตโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท
 • บริการพิเศษในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร เพียงชำระค่าวีซ่า และค่าบริการพิเศษ 4,000 บาท/คน/ครั้ง
 • แผนคุ้มครองการรักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
 • แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพียงท่านชำระค่าโดยสารหรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรธิดาโดยกำาเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีอายุตํ่ากว่า 23 ปีที่ร่วมเดินทาง

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 30,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ถือบัตรฯ มียอดรวมเงินฝากทุกประเภท ตั๋วแลกเงินและ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมเฉลี่ยตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 30,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ถือบัตรฯ มียอดรวมเงินฝากทุกประเภท ตั๋วแลกเงินและ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมเฉลี่ยตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร:

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคาร)

รายได้ขั้นต่ำ: มียอดรวมเงินฝากทุกประเภท /เงินลงทุน 10,000,000 บาทขึ้นไป

เอกสารการสมัครบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัครบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน