สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สามารถแลกคะแนนเป็นไมล์เดินทางของสายการบินชั้นนำ

ข้อดีที่ 2: ประกันการเดินทางสูงสุด USD 500,000

ข้อดีที่ 3: บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: ยูเนี่ยนเพย์

ระดับของบัตร: แพลทินั่ม

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน (ทั้งในและต่างประเทศ)

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ (แลกคะแนนเป็นของกำนัลหรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

 • รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าระดับพรีเมี่ยมในต่างประเทศ

ร้านอาหาร

 • รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมในต่างประเทศ

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • บริการจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป/วัน
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลในประเทศไทยและต่างประเทศ

Cashback

เที่ยว

 • ทุก 2 คะแนนสะสม สามารถแลกเป็น 1 ไมล์เดินทางจากการบินไทย เมื่อมีคะแนนสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป
 • คะแนนสะสม 1,500 คะแนน สามารถแลกไมล์เดินทางจากบางกอกแอร์เวย์สได้ 500 FlyerBonus
 • คะแนนสะสม 1,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนน BIG Points ได้ 1,000 คะแนน
 • รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากโรงแรม ท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมในต่างประเทศ
 • บริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ แห่งท่องเที่ยวในเอเชีย การเดินทาง WiFi ส่วนลดโรงแรม ห้องอาหาร ช้อปปิ้ง รวมถึงห้องพักรับรองที่สนามบิน และ VIP Lounge ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในต่างประเทศ
 • อุบัติเหตุการเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด USD 500,000
 • ประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้า (Luggage Delay) ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด USD 200
 • ประกันการสูญหาย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง (Loss of Baggage) ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด USD 200

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,500 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียม หากมียอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,500 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียม หากมียอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาท)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน