สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพ

ข้อดี 1: หมดปัญหาเรื่องสมุดบัญชีหาย ทำธุรกรรมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อดี 2: พิมพ์รายการบัญชีฉบับย่อได้ผ่านทางตู้เอทีเอ็ม

ข้อดี 3: ไม่ต้องค่อยปรับยอด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.250%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.250%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพ

บริการของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

  • ทำธุรกรรมได้ผ่าน Mole Banking

Internet Banking:

  • ใช้บริการ Internet ฺBanking ได้

สมุดบัญชี:

  • ไม่มีสมุดคู่ฝาก

บัตรเดบิต:

  • สมัครบัตรเดบิตได้

สมัครออนไลน์:

  • เปิดบัญชีออนไลน์ได้

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ของ ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้และมีเลข 13 หลัก

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)

(เจ้าของธุรกิจ)