สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ข้อดีที่ 1: ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

ข้อดีที่ 2: ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษจากทุกมุมโลกทั้งการเดินทาง ร้านอาหาร ช้อปปิ้งและบริการทุกรูปแบบ

ข้อดีที่ 3: ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลในทุกธุรกรรมการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ประเภทบัตร: อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ระดับของบัตร: เจเนอรัล

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

Shopping

 • ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษของการช้อปปิ้งที่เลือกสรรแล้วทุกมุมโลก

ร้านอาหาร

 • ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษของร้านอาหารที่เลือกสรรแล้วทุกมุมโลก

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษของบริการทุกรูปแบบที่เลือกสรรแล้วทุกมุมโลก

Cashback

เที่ยว

 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากร้านค้านับล้านแห่งใน 130 กว่าประเทศทั่วโลก
 • ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษของการเดินทางที่เลือกสรรแล้วทุกมุมโลก

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ค่าธรรมเนียมรายปี: 750 บาท (สำหรับบัตรธรรมดา) 1,250 บาท (สำหรับบัตรทอง)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 750 บาท (สำหรับบัตรธรรมดา) 1,250 บาท (สำหรับบัตรทอง)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน