สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสะสมเพื่อแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ หรือของกำนัลอื่นๆ

ข้อดีที่ 2: บริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับความช่วยเหลือพิเศษ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: วีซ่า

ระดับของบัตร: แพลทินั่ม

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • ส่วนลดค่ากรีนฟี และบริการแพ็กเกจกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลกที่ร่วมรายการ
 • บริการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ ดังนี้ บริการยก/ลากรถฉุกเฉิน บริการช่างซ่อมฉุกเฉิน และบริการช่างกุญแจ
 • บริการติดต่อประสานงานซ่อมแซมเบ็ดเตล็ดภายในที่พักอาศัย เช่น การจัดหาช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ และช่างกุญแจ เพื่อดูแลและแก้ปัญหาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลในการประสานงานบริการต่างๆ เช่น การจองสนามกอล์ฟ การจองรถเช่าโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

Cashback

เที่ยว

 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 3,000 คะแนนต่อ 1,000 ROP Mile จากการบินไทย
 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
 • คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
 • รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 3,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 3,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินั่ม ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน