สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

ข้อดีที่ 2: ส่วนลดสูงสุด 10% ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านอาหารที่ร่วมรายการ

ข้อดีที่ 3: บริการห้องรับรองที่สนามบินในมากกว่า 60 แห่งทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: JCB

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

Shopping

 • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านอาหาร

 • ใช้จ่าย ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

ซูเปอร์มาเก็ต

 • รับเครดิตเงินคืน 8%

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เที่ยว

 • ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเอสซีบี เจซีบี แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หจก. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)