สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

ข้อดีที่ 1: สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

ข้อดีที่ 2: เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม สูงสุดต่อวัน 100,000 บาท

ข้อดีที่ 3: สามารถเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศ ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

Shopping

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard หรือชำระผ่านร้านค้าออนไลน์ได้

ร้านอาหาร

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

ซูเปอร์มาเก็ต

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300 บาท / บัตร / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต

อายุ: 15 ปีขึ้นไป (มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง