สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

ข้อดีที่ 1: ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญา และให้ความคุ้มครองตลอด 24 ช.ม. ทั่วโลก โดย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ข้อดีที่ 2: ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ข้อดีที่ 3: ได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อสมัครบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

Shopping

 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท

ร้านอาหาร

 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA
 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท

ซูเปอร์มาเก็ต

 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA
 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless  โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท
 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร VISA

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,699 / บัตร / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

อายุ: 15-90 ปี (มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต วีซ่า

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง