สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

ข้อดีที่ 1: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร

ข้อดีที่ 2: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเช็คยอดเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร

ข้อดีที่ 3: ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ที่อยู่ในสิงคโปร์,มาเลเซียและอินโดนีเซีย

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

ประเภทบัตร: VISA

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต เวลท์ แบงก์กิ้ง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)