สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต UOB Define (Visa) นอกจากความสะดวกสบายที่ได้จากการใช้บัตรเดบิตในการซื้อของทั่วไปแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีมากกว่า300แห่งอีกด้วย

ข้อดีที่ 2: ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาท พิเศษสุด! บริการค่ารักษาพยาบาลนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อรักษากับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา ซึ่งมีมากกว่า300แห่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีซ่า เดบิต ดีไฟน์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)